O društvu

Turistično društvo je bilo ustanovljeno decembra 1964 in je v letu 2014 praznovalo svojo že 50-letnico delovanja.

Na Stari Gori ima društvo svojo turistično informativno pisarno "Štiblc" od koder skrbi za turistično prepoznavnost kraja. Ker je turizem v zadnjih letih temeljil na obisku Stare Gore (etnološki muzej, mlin na veter, cerkev), se društvo trudi da bi svoje delovanje razširilo na območje celotne občine.

Slika Stiblc

Delovanje društva:

  •  1996 – Člani društva so skupaj z ostalimi domačini obnovili veliko posebnost gospodarskega življenja krajev v Slovenskih goricah vse do obdobja med obema vojnama, in sicer mlin na veter – kopija Becovega mlina
  •  1996 – ureditev etnološke zbirke kmečkega orodja in predmetov
  •  2014 – odprtje nove turistične točke v Grabšincih, z ureditvijo table v spomin grabšinskim vitezom in usposobitvijo izvira viteza Ruperta
  • 2015 – Ureditev prostora za malico in oddih s postavitvijo novih miz in klopi na območju TIC-a na Stari Gori

Stalnica v vsakoletni ponudbi so naslednje prireditve:

  •  Žetev zlatega klasa (organizira PGD Stara Gora v sodelovanju z Društvom kmečkih žena in deklet)
  •  Kučenje jabolk
  •  Miklavževanje, ki se ga vsako leto udeleži več kot 150 najmlajših iz naše občine.
  •  Božični koncert oziroma polnočnica v cerkvi Svetega Duha na Stari Gori. Božični čas nam polepša tudi Ljubiteljsko dramsko društvo Sveti Jurij ob Ščavnici, ki prikaže tudi božično igro.

Kratkoročni cilji društva:

  •  Dokončanje muzeja na prostem kjer bodo/so razstavljeni eksponati večjih dimenzij, preša in preužitkarska hiška.
  •  Razširiti delovanje na območje celotne občine.