Po občini

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je bila ustanovljena leta 1994. Približno 3000 prebivalcev živi v 27-ih vaseh, ki se razprostirajo na kar 51km2.  Po večini kmečko prebivalstvo se v nižinskem in rahlo nagnjenem delu občine ukvarja s poljedelstvom in živinorejo, v hribovitem delu pa tudi z vinogradništvom in sadjarstvom. Na severnih legah se širi gozd, ki se razprostira na 1706 ha. V občini je registriranih 344 kmetijskih gospodarstev.

Lokalno središče občine je istoimenski kraj z vsemi osnovnimi servisi, občino, krajevnim uradom, osnovno šolo, otroškim vrtcem, pošto, zdravstveno postajo, lekarno, bencinskim servisom, trgovinami, itd.. Osrednji trg Videm zaznamujeta gotska cerkev Svetega Jurija iz 13. stoletja in novozgrajen objekt Kulturnega in upravnega središča.

V občini so lepo ohranjeni številni stanovanjski in gospodarski objekti, ki so zaščiteni kot kulturni spomeniki. V Ščavniški dolini so to mogočne panonske kmečke hiše, v vinorodnih področjih ohranjeni avtohtoni bivalni in gospodarski viničarski in želarski objekti.

Na splošno je v občini čutiti visoko stopnjo zavedanja pomembnosti ohranjanja kulturne dediščine, saj na območju občine na tem področju delujejo kar tri društva in sicer, Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, Društvo Oldteimer Stara Gora, ki skrbi za ohranjanje tehnične dediščine in Turistično društvo Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je na Stari Gori uredilo etnološko zbirko kmečkega orodja, postavilo prešo in »cimpračo« ter mlin na veter. Društva skrbijo tudi za demonstrativni prikaz iznajdljivosti in spretnosti naših prednikov tako na področju izbire materialov, kakor samega načina njihove uporabe. Najpogostejši so les, blato, kamen, slama in opeka. Zato ni naključje, da je najboljši mojster v pokrivanju s slamo prav iz naših krajev.

Domačini so še posebej ponosni tudi na številne velike rojake, katerih korenine so v vaseh občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Doprsni kipi Edvarda Kocbeka, dr. Antona Korošca in dr. Vekoslava Grmiča krasijo trg Videm v Svetem Juriju ob Ščavnici. Po Edvardu Kocbeku je dobila ime tudi osrednja dvorana v pred kratkim odprtem Kulturnem in upravnem središču, v katerem domujejo številna kulturna društva iz občine, ki s svojim ustvarjanjem prispevajo k bogatemu kulturnemu utripu občine.

V naši občini si velja ogledati Staro Goro s svojo turistično ponudbo, Grabšince z obnovljenim Rupertovim izvirom, Čehovo klet v Sovjaku, ki je lesena, z ilo ometana in s slamo krita klet podolžnega tlorisa, s klasično prešo, kletjo in bivalnim delom, Vidičevo domačijo v Dragotincih, ki predstavlja cimprano, s slamo krito domačijo iz 19. stoletja. Vredne ogleda so tudi obnovljene zidane kmečke hiše v Žihlavi in Bolehnečicih iz druge polovice 19. stoletja, ki še vedno služijo svoji osnovni funkciji. Če si zaželite sprehoda po neokrnjeni naravi ali umirjenega počitka pa se napotite na Blaguško jezero. Preberi več…

Vir: http://www.sveti-jurij.si/